Публікації

Повернутись назад Наступна публікація
Питання вилучення серверів, ноутбуків на підставі ухвали суду про обшук
21.11.16 0 217

Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку не являється доказом, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України. 

Зміст ухвали суду про надання дозволу на обшук може бути доказом безпідставного вилучення майна та його неповернення у разі не накладення арешту на вилучене майно. Наприклад, в ухвалі суду на обшук слідчим суддею може бути вказано, що оскільки об’єкти відшукання не містять індивідуальних ознак на час винесення даної ухвали, а тому вилучені сервери, ноутбуки на її виконання, будуть мати статус тимчасово вилученого майна і підлягатимуть арешту відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України.

Під час вирішення питання про повернення вилучених серверів, ноутбуків необхідно встановити наявність чи відсутність відомостей на вилучених серверах, ноутбуках, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. 

За змістом ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої його було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Згідно з приписами п. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого/прокурора про арешт вилученого під час обшуку майна подається не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, або повинно бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено майно.

Слідчий може визнати вилучені сервери, ноутбуки, якщо воно містить на собі сліди злочину, було знаряддям вчинення злочину, отримано незаконним шляхом або відповідає іншим критеріям передбаченим КПК. В інших випадках слідчий зобов’язаний отримати ухвалу суду про арешт майна вилученого під час обшук.

Для встановлення факту чи міститься на вилучених серверах, ноутбуках інформація про незаконну діяльність, необхідно проводити експертизу. Ухвала про обшук, що містить серед переліку майна про вилучення серверів, ноутбуків зобов’язує органи слідства звертатися до суду з клопотанням про арешт, оскільки до висновку експертизи вилучені сервери, ноутбуки не можуть вважатися речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України. 

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Обмежувати право власності, шляхом вилучення серверів, ноутбуків під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі рішення суду в порядку передбаченому КПК України.

З урахуванням наведеного, якщо ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення серверів, ноутбуків, що не мають відношення до кримінального провадження, то таке вилучене майно є тимчасово вилученим на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України.

Для повернення вилучених серверів, ноутбуків необхідно звернутися до суду із скаргою на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вилучених серверів, ноутбуків, якщо не накладено арешт на вилучені сервери, ноутбуки.

Коментарі